Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Redakcja naukowa
Hanna Nowak-Mizgalska, Aleksandra Szulczewska-Remi

Przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw. Pomysły – wdrożenie – komercjalizacja – rozwój

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Nowak-Mizgalska, H. i Szulczewska-Remi, A. (red.). (2022). Przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw. Pomysły – wdrożenie – komercjalizacja – rozwój. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Skrypt składa się z siedmiu rozdziałów zawierających wprowadzenie teoretyczne wraz z odnośnikami do literatury i źródeł internetowych, pytania testowe, problemowe oraz zadania dostosowane do specyfiki zagadnień i opisywanych koncepcji. Pierwsze cztery rozdziały dotyczą roli przedsiębiorstw w rozwoju społeczno-gospodarczym, stopnia innowacyjności sektora MŚP, zasad tworzenia biznesplanu oraz modeli biznesu (zgodnie z  business model canvas), a także aspektów formalnoprawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w otoczeniu instytucjonalnym (formalnym i nieformalnym). Kolejne trzy rozdziały dotyczą innowacyjności przedsiębiorstw – komercjalizacji wiedzy i technologii, zarządzania procesem innowacyjnym oraz finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wstęp (Hanna Nowak-Mizgalska, Aleksandra Szulczewska-Remi)

1. Znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw w rozwoju społeczno-gospodarczym (Hanna Nowak-Mizgalska, Aleksandra Szulczewska-Remi)

1.1. Wprowadzenie

1.1.1. Rola przedsiębiorcy i rodzaje przedsiębiorczości

1.1.2. Pomiar przedsiębiorczości Polski na tle Europy i świata

1.1.3. Definicja i znaczenie sektora MMŚP

1.1.4. Rodzaje innowacji

1.1.5. Innowacyjność sektora MMŚP

1.2. Pytania problemowe

1.3. Pytania testowe

1.4. Zadania

Bibliografia

Materiały uzupełniające

2. Biznesplan ([Sławomir Kalinowski])

2.1. Wprowadzenie

2.1.1. Pomysł na biznes

2.1.2. Ocena obecnego potencjału

2.1.3. Analiza otoczenia ekonomicznego i prawno-instytucjonalnego

2.1.4. Badanie rynku

2.1.5. Strategia biznesowa

2.1.6. Plan działań operacyjnych

2.1.7. Prognoza finansowa

2.1.8. Kontrola realizacji biznesplanu

2.2. Pytania problemowe

2.3. Pytania testowe

2.4. Zadania

Bibliografia

3. Tworzenie modeli biznesowych z wykorzystaniem metodyki business model canvas (Alicja Hadryś)

3.1. Wprowadzenie

3.1.1. Business model canvas

3.1.2. Dziewięć fundamentalnych elementów business model canvas

3.2. Pytania

3.3. Zadania

Bibliografia

4. Aspekty formalnoprawne i otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw (Anna Jancz, Hanna Nowak-Mizgalska)

4.1. Wprowadzenie

4.1.1. Rodzaje instytucji

4.1.2. Regulacyjny wymiar prowadzenia działalności gospodarczej

4.1.3. Rejestracja firmy

4.1.4. Wybór formy prawnej

4.1.5. Wybór formy opodatkowania

4.1.6. Rozliczenia z ZUS

4.1.7. Prawo pracy

4.1.8. Instytucje otoczenia biznesu (IOB)

4.1.9. Normatywny i kognitywny wymiar prowadzenia działalności gospodarczej

4.2. Pytania problemowe

4.3. Pytania testowe

4.4. Zadania

Bibliografia

Materiały uzupełniające

5. Komercjalizacja wiedzy i technologii (Aleksandra Szulczewska-Remi)

5.1. Wprowadzenie

5.1.1. Transfer technologii a komercjalizacja badań

5.1.2. Ścieżki komercjalizacji wiedzy i technologii

5.1.3. Przedmiot komercjalizacji

5.1.4. Przedsiębiorczość akademicka

5.2. Pytania problemowe

5.3. Pytania testowe

5.4. Zadania

Bibliografia

Materiały uzupełniające

6. Zarządzanie procesem innowacyjnym (Robert Romanowski)

6.1. Wprowadzenie

6.1.1. Rodzaje procesów innowacyjnych

6.1.2. Powiązanie procesu innowacyjnego z cyklem życia produktu

6.2. Pytania problemowe

6.3. Pytania testowe

6.4. Pytania typu prawda/fałsz

Bibliografia

7. Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw (Aleksandra Szulczewska-Remi)

7.1. Wprowadzenie

7.1.1. Etapy finansowania przedsiębiorstw

7.1.2. Źródła finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw

7.1.3. Kryteria wyboru finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw przez inwestorów

7.2. Pytania problemowe

7.3. Pytania testowe

7.4. Zadania

Bibliografia

Materiały uzupełniające

Rozwiązania i odpowiedzi

Okładka - ISBN 978-83-8211-148-4
Metadane
  • ISBN: 978-83-8211-148-4
  • e-ISBN:
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2022
  • Rok premiery: 2022
  • Strony: 98
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: B5
  • Licencja: komercyjna
Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo, innowacyjność, przedsiębiorczość, komercjalizacja, biznes, instytucje, otoczenie biznesu, finansowanie przedsiębiorstw, zarządzanie, MŚP
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 16
ostatnie 3 miesiące: 125