Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
Nowość978-83-8211-134-7
ISBN: 978-83-8211-134-7
e-ISBN: 978-83-8211-135-4
DOI: 10.18559/978-83-8211-135-4
Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Rok premiery: 2022
Strony: 200
Wersja papierowa: twarda okładka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: komercyjna
Słowa kluczowe

państwo, własność, przedsiębiorstwo państwowe, kapitalizm, polityka gospodarcza, efektywność, interesariusze
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 5
ostatnie 3 miesiące: 118

Katarzyna Szarzec

Państwo jako właściciel przedsiębiorstw. Polityka, gospodarka, dziedzictwo historyczne

English title A state as an owner of enterprises. Politics, economics, historical legacy

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Szarzec, K. (2022). Państwo jako właściciel przedsiębiorstw. Polityka, gospodarka, dziedzictwo historyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-135-4

Autorka podejmuje ważne zagadnienie roli państwa jako  właściciela przedsiębiorstw w gospodarce kapitalistycznej z uwzględnieniem uwarunkowań politycznych, gospodarczych i historycznych. Przedstawia wielopłaszczyznową analizę funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych, ich efektywność, znaczenie dla wzrostu gospodarczego oraz konfliktów interesów w nich występujących, w których stroną jest zawsze państwo. Kwestię państwa jako właściciela przedsiębiorstw w gospodarce prezentuje z kilku perspektyw teoretycznych: historii gospodarczej, teorii praw własności, teorii wyboru publicznego, teorii interesariuszy, współczesnych teorii przedsiębiorstwa. Autorka przywołuje wyniki licznych badań empirycznych, w tym przeprowadzonych wraz z innymi badaczami. Ta wielowymiarowość ujęcia problemu państwa jako właściciela przedsiębiorstw stanowi novum w literaturze.

WSTĘP

1. PAŃSTWO A WŁASNOŚĆ W GOSPODARCE

1.1. Dyskusja o własności w historii myśli ekonomicznej

1.1.1. Kategoria praw własności w ekonomii

1.1.2. Własność a ustroje gospodarcze

1.2. Rola państwa w zakresie praw własności w gospodarce kapitalistycznej

1.2.1. Ochrona praw własności przez państwo

1.2.2. Prawa własności a wzrost gospodarczy

Podsumowanie

2. PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE W GOSPODARCE KAPITALISTYCZNEJ

2.1. Uzasadnienie i rozwój przedsiębiorstw państwowych w gospodarce kapitalistycznej

2.1.1. Interwencja państwa w gospodarkę poprzez przedsiębiorstwa państwowe

2.1.2. Uzasadnienie ekonomiczne

2.1.3. Uzasadnienie polityczne

2.1.4. Uzasadnienie społeczne

2.2. Definicje przedsiębiorstw państwowych

2.2.1. Właściciel

2.2.2. Forma prawna

2.2.3. Kontrola przedsiębiorstwa – narzędzia właścicielskie i pozawłaścicielskie

2.2.4. Cele

2.3. Zakres własności państwa w przedsiębiorstwach we współczesnej gospodarce

2.3.1. Mierniki własności państwowej w gospodarce

2.3.2. Skala własności państwowej w krajach europejskich po 2000 roku

Podsumowanie

3. UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH

3.1. Interesariusze w przedsiębiorstwie państwowym i ich cele

3.2. Charakterystyka efektywności przedsiębiorstw państwowych

3.3. Relacje między interesariuszami w przedsiębiorstwie państwowym

4. GŁÓWNE KONFLIKTY INTERESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM

4.1. Państwo jako regulator i właściciel przedsiębiorstwa

4.2. Dyskryminacja mniejszościowych właścicieli przez dominującego właściciela państwowego

4.3. Zawłaszczenie przedsiębiorstw państwowych przez polityków

4.4. Państwo jako inwestor zagraniczny

Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

A STATE AS AN OWNER OF ENTERPRISES. POLITICS, ECONOMICS, HISTORICAL LEGACY (Summary)

Autorka nie koncentruje się na ocenie poszczególnych stanowisk w kwestii roli państwa jako właściciela przedsiębiorstw, a wskazuje na uwarunkowania instytucjonalne determinujące trafność określonych stanowisk. Pozwala to uznać podjęte dociekania za oryginalne i ważkie z punktu widzenia rozwoju myśli ekonomicznej. (…) Autorka stworzyła mocne podstawy dla prowadzenia dalszych badań dotyczących roli i perspektyw sektora przedsiębiorstw państwowych. Z przeprowadzonych rozważań można wyprowadzać rekomendacje dla polityki gospodarczej. (…) Tematyka monografii stanowi podstawę dla refleksji istotnych dla kręgów mających wpływ na kształt polityki gospodarczej i prawne umocowanie instytucji państwa.

Z recenzji prof. dr. hab. Macieja Miszewskiego