Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
Nowość978-83-8211-121-7
ISBN: 978-83-8211-121-7
e-ISBN: 978-83-8211-122-4
DOI: 10.18559/978-83-8211-122-4
Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Rok premiery: 2022
Strony: 384
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: komercyjna
Słowa kluczowe

rachunkowość, teoria rachunkowości, etyka, uwarunkowania kulturowe, kontrola i audyt
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 8
ostatnie 3 miesiące: 119

Małgorzata Czerny

Wpływ religii na rozwój rachunkowości w wybranych krajach azjatyckich

English title The impact of religion on the development of accounting in selected Asian countries

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Czerny, M. (2022). Wpływ religii na rozwój rachunkowości w wybranych krajach azjatyckich. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-122-4

Jest to pierwsza w Polsce publikacja kompleksowo opisująca wpływ religii na rachunkowość. Znajomość różnic kulturowych, w tym religijnych, oraz ich oddziaływania na prowadzenie biznesu ma coraz większe znaczenie ze względu na zjawisko globalizacji, co wiąże się ze współpracą w środowiskach międzynarodowych i jednocześnie międzykulturowych. Autorka skupia się na trzech krajach azjatyckich o wyraźnie odrębnej tożsamości kulturowej i religijnej (Chiny, Indie oraz Indonezja), z największymi gospodarkami w tym regionie świata. Publikacja bada wpływ hinduizmu, konfucjanizmu, buddyzmu i islamu na rachunkowość powszechnie uważaną  za uniwersalny język biznesu. Efektem dociekań przeprowadzonych w monografii jest stwierdzenie, że skutkiem wpływu religii na rozwój rachunkowości jest istnienie tożsamości kulturowej rachunkowości i zaproponowanie autorskiej definicji tego terminu uwzględniającej determinujący wpływ norm etycznych i moralnych, których źródłem jest religia.

WSTĘP

I. WPŁYW CZYNNIKÓW KULTUROWYCH NA ROZWÓJ RACHUNKOWOŚCI

1.1. Pojęcia systemu oraz modelu w odniesieniu do rachunkowości

1.2. Rola czynników kulturowych w procesie wyjaśniania przyczyn zróżnicowania systemów rachunkowości

1.3. Uzasadnienie wykorzystania teorii Hofstedego i Graya w badaniach nad wpływem religii na rozwój rachunkowości

2. WPŁYW HINDUIZMU NA ROZWÓJ RACHUNKOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE INDII

2.1. Charakterystyka i korzenie hinduizmu

2.2. Próba podsumowania wpływu hinduizmu na ekonomię Indii

2.3. Wpływ hinduizmu na rozwój metodyki i systemów zapisów księgowych oraz mechanizmów kontroli i technik audytu

2.4. Wpływ hinduizmu na zakres ujawnień

2.5. Wpływ hinduizmu na zasady rachunkowości

2.6. Hinduizm a użytkownicy informacji i ich wymagania odnośnie do jej zakresu

2.7. Hinduizm a etyka rachunkowości

3. WPŁYW KONFUCJANIZMU NA ROZWÓJ RACHUNKOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE CHIN

3.1. Konfucjanizm a tradycyjne chińskie wartości

3.2. Wpływ konfucjanizmu na rozwój metodyki i systemów zapisów księgowych oraz mechanizmów kontroli i technik audytu

3.3. Wpływ konfucjanizmu na zakres ujawnień

3.4. Wpływ konfucjanizmu na zasady rachunkowości

3.5. Konfucjanizm a użytkownicy informacji i ich wymagania odnośnie do ich zakresu

3.6. Konfucjanizm a etyka rachunkowości

4. WPŁYW BUDDYZMU NA ROZWÓJ RACHUNKOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE INDII ORAZ CHIN

4.1. Potencjalne pozytywne i negatywne aspekty wpływu nauk buddyzmu na gospodarkę Indii

4.2. Wpływ buddyzmu na rozwój metodyki i systemów zapisów księgowych oraz mechanizmów kontroli i technik audytu

4.3. Wpływ buddyzmu na zakres ujawnień

4.4. Wpływ buddyzmu na zasady rachunkowości

4.5. Buddyzm a użytkownicy informacji finansowych i ich wymagania odnośnie do jej zakresu

4.6. Buddyzm a etyka rachunkowości

5. WPŁYW ISLAMU NA ROZWÓJ RACHUNKOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE INDONEZJI

5.1. Znaczenie terminu „rachunkowość islamska”

5.2. Ekonomia i rachunkowość w Indonezji

5.3. Wpływ islamu na rozwój metodyki i systemów zapisów księgowych oraz mechanizmów kontroli i technik audytu w Indonezji

5.4. Wpływ islamu na zakres ujawnień

5.5. Wpływ islamu na zasady rachunkowości

5.6. Islam a użytkownicy informacji finansowych i ich wymagania odnośnie do jej zakresu

5.7. Islam a etyka rachunkowości

6. SUBKULTURA RACHUNKOWOŚCI W INDIACH, CHINACH ORAZ INDONEZJI WEDŁUG TEORII HOFSTEDEGO I GRAYA I JEJ ZWIĄZEK Z RELIGIĄ – TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA RACHUNKOWOŚCI

6.1. Wpływ religii na wybrane aspekty rachunkowości w Indiach, Chinach i Indonezji

6.2. Subkultura rachunkowości Indii w świetle teorii Hofstedego i Graya a wartości religijne

6.3. Subkultura rachunkowości chińskiej w świetle teorii Hofstedego i Graya a wartości religijne

6.4. Subkultura rachunkowości indonezyjskiej w świetle teorii Hofstedego i Graya a wartości religijne

6.5. Tożsamość kulturowa rachunkowości – propozycja definicji

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW I TABEL

THE IMPACT OF RELIGION ON THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN SELECTED ASIAN COUNTRIES (SUMMARY)