Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
Nowość978-83-8211-098-2
ISBN: 978-83-8211-098-2
e-ISBN: 978-83-8211-099-9
DOI: 10.18559/978-83-8211-099-9
Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Rok premiery: 2022
Strony: 285
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: komercyjna
Słowa kluczowe

gospodarka 4.0, rozwój regionalny, odporność, COVID-19, zrównoważony rozwój, cyfryzacja, konkurencyjność, polityka gospodarcza
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 8
ostatnie 3 miesiące: 115

Ewa Łaźniewska

Gospodarka cyfrowa - rozwój regionalny - odporność

English title The digital economy – regional development – resilience

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Łaźniewska, E. (2022). Gospodarka cyfrowa - rozwój regionalny - odporność. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-099-9

Pandemia Covid-19 jest ostatnim kryzysem, który ujawnił i nasilił  problem nierówności społecznych i regionalnych. Coraz częściej pojawiają się wezwania do „lepszej odbudowy” po pandemii, która będzie bardziej sprawiedliwa społecznie i przestrzennie. Badania regionalne mają do odegrania kluczową rolę w kształtowaniu i informowaniu o takim programie, co wymaga ponownego przemyślenia priorytetów badawczych i ram teoretycznych. Poprzez swoje rozważania Autorka sygnalizuje liczne problemy, które są związane z czwartą rewolucją technologiczną, pandemią COVID-19 oraz kryzysem klimatycznym. Transformacja nie powinna faworyzować ośrodków wysoko rozwiniętych i wymaga czasu, nakładów środków i odpowiednich programów, podobnie jak rozwój technologiczny.

Wstęp
Rozdział 1. Gospodarka cyfrowa
1.1. Korzenie gospodarki cyfrowej
1.2. Wartość dodana jako efekt zastosowania technologii cyfrowych
1.3. Wyzwania dla gospodarki cyfrowej
1.3.1. Edukacja dotycząca gospodarki cyfrowej
1.3.2. Podnoszenie jakości życia mieszkańców
1.3.3. Budowanie przewagi konkurencyjnej w regionach słabiej rozwiniętych
1.3.4. Wzmacnianie odporności układów terytorialnych
1.3.5. Wyzwanie dla regionalnej polityki sprzyjającej rozwojowi gospodarki cyfrowej
1.3.6. Zdecydowane działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatu
Podsumowanie
Rozdział 2. Rozwój regionalny – perspektywa nowej wartości
2.1. Natura rozwoju regionalnego
2.2. Główne obszary badań regionalnych
2.3. Nowa wartość w układach terytorialnych
2.3.1. Nowi aktorzy regionalni
2.3.2. Smart city – inicjatorzy rozwiązań cyfrowych
2.3.3. Odpowiedź przemysłu 4.0 na wyzwania klimatyczne
Podsumowanie
Rozdział 3. Odporność układów terytorialnych
3.1. Odporność regionalna jako ważny atrybut współczesnego regionu – różne podejścia teoretyczne
3.1.1. Podejście do odporności z perspektywy ewolucyjnej
3.1.2. Sieć powiązań tematycznych terminu odporności w literaturze
3.2. Konkurencyjność regionalna – zwrot w kierunku cyfrowości i odporności
3.2.1. Konkurencyjność regionalna w odniesieniu do nowej wartości
3.2.2. Podłoże niższej konkurencyjności regionów słabiej rozwiniętych w otoczeniu cyfrowym
3.2.3. Kapitał endogeniczny jako podłoże do badań konkurencyjności
3.2.4. Piramida konkurencyjności regionalnej w aspekcie gospodarki cyfrowej
Podsumowanie
Rozdział 4. Monitorowanie procesów aktywności cyfrowej
4.1. Model aktywności regionu (MAR) jako narzędzie oceny dojrzałości cyfrowej regionu
4.2. Green smart city jako przykład badania w modelu MAR
Podsumowanie
Rozdział 5. Pandemia jako akcelerator przemian cyfrowych w różnych układach terytorialnych. Zróżnicowana odporność polskich regionów na COVID-19
5.1. Pandemia a zmiana paradygmatu rozwoju regionalnego
5.2. Próba dotarcia do „czarnej skrzynki”
5.2.1. Ekosystemy regionalne i ich zróżnicowanie
5.2.2. Zróżnicowanie regionalne związane z większą zachorowalnością na COVID-19
5.2.3. Zmiany w łańcuchach wartości
5.2.4. Wpływ technologii cyfrowych na organizację, lokalizację i formę produkcji
5.2.5. Wiedza i innowacje jako kluczowe zasoby dla ekosystemów
5.2.6. COVID-19 a przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
5.2.7. Redefinicja organizacji miasta jako skutek COVID-19
5.2.8. Wykorzystanie zbiorów danych do badania skutków COVID-19
5.3. Dane do analizy wpływu COVID-19 na zachorowania w Polsce i metodabadawcza
5.4. Badanie polskich regionów pod względem odporności
Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
The digital economy – regional development – resilience (Summary)