Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Elżbieta I. Szczepankiewicz

Rachunkowość instytucji finansowych. Zbiór zadań

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Szczepankiewicz, E. I. (2021). Rachunkowość instytucji finansowych. Zbiór zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Obecnie na polskim rynku finansowym istnieje kilkanaście banków komercyjnych oraz ponad 560 banków spółdzielczych. Banki spółdzielcze powołały w Polsce dwa banki zrzeszające, które wspomagają ich działalność. Publiczny i dość specyficzny charakter działalności instytucji finansowych wymaga, aby ich działalność była ściśle regulowana przepisami prawa. Precyzyjne regulacje stawiają bankom zarówno pewne ograniczenia, jak i wysokie wymagania, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem, przestrzegania zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Na rynku finansowym działalność prowadzą także zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Zakłady ubezpieczeń prowadzą działalność w dwóch działach podzielonych na grupy. Pierwszy dział reprezentują zakłady ubezpieczeń na życie w pięciu grupach, a dział drugi reprezentują zakłady zajmujące się pozostałymi ubezpieczeniami osobowymi oraz ubezpieczeniami majątkowymi w osiemnastu grupach ubezpieczeń. Niniejsze materiały dydaktyczne zawierają zadania z zakresu podstaw rachunkowości następujących instytucji finansowych: 1) towarzystw funduszy inwestycyjnych, 2) funduszy inwestycyjnych, 3) powszechnych towarzystw emerytalnych, 4) funduszy emerytalnych, 5) banków, 6) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Wstęp
Część 1. Rachunkowość towarzystw funduszy inwestycyjnych
1.1. Przykładowy zakładowy plan kont towarzystwa funduszy inwestycyjnych
1.2. Zadania
Część 2. Rachunkowość funduszy inwestycyjnych
2.1. Przykładowy zakładowy plan kont funduszu inwestycyjnego
2.2. Zadania
Część 3. Rachunkowość powszechnych towarzystw emerytalnych
3.1. Przykładowy zakładowy plan kont powszechnego towarzystwa emerytalnego
3.2. Zadania
Część 4. Rachunkowość otwartych funduszy emerytalnych
4.1. Przykładowy zakładowy plan kont otwartego funduszu emerytalnego
4.2. Zadania
Część 5. Rachunkowość banków
5.1. Przykładowy zakładowy plan kont banku
5.2. Zadania
Część 6. Rachunkowość zakładów ubezpieczeń
6.1. Przykładowy zakładowy plan kont zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji
6.2. Zadania
Część 7. Pytania kontrolne
Okładka - ISBN 978-83-8211-057-9
Metadane
  • ISBN: 978-83-8211-057-9
  • e-ISBN:
  • Wydanie: II
  • Rok wydania: 2021
  • Rok premiery: 2018
  • Strony: 331
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: A4
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 13
ostatnie 3 miesiące: 94