Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Natalia Latuszek

Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta

English title The role of convention bureau in enhancing city competitiveness

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Latuszek, N. (2021). Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-052-4

W monografii postawiono problem badawczy: w jaki sposób działalność convention bureau wpływa na konkurencyjność miasta. Przyjęto, że convention bureau wpływa na konkurencyjność miasta, oddziałując na kształtowanie się kosztów transakcyjnych na rynku spotkań, a tym samym na wykorzystanie lokalnych zasobów. Z kolei celem pracy była identyfikacja zakresów działalności convention bureau w największym stopniu przyczyniających się do ograniczania kosztów transakcyjnych w branży spotkań. Wieloetapowe badanie empiryczne dotyczyło ról oraz zadań zagranicznych i polskich convention bureaux. W pierwszej kolejności odwołano się do zagadnienia konkurencyjności miast, różnorodności zasobów niezbędnych do jej kształtowania, a także znaczenia instytucji i kosztów transakcyjnych w tym procesie. W następnych dwóch rozdziałach scharakteryzowano branżę spotkań oraz jej strukturę przedmiotową i podmiotową. W czwartym rozdziale skoncentrowano się na convention bureau – genezie tego podmiotu, jego definicjach, a także podstawowych zakresach działalności. Piąty rozdział stanowi podsumowanie metod badawczych zastosowanych podczas badań. W kolejnych dwóch rozdziałach zaprezentowano wyniki empirycznej weryfikacji założeń teoretycznych. Wreszcie zebrano wnioski wynikające ze studiów literaturowych i analiz empirycznych oraz przedstawiono rekomendacje praktyczne. Stwierdzono, że convention bureau może oddziaływać na konkurencyjność miasta na wiele sposobów – przede wszystkim jednak odgrywając rolę agenta, ponieważ w tym przypadku powinno w największym stopniu ograniczać koszty transakcyjne powstające w relacjach między organizatorem spotkania, lokalną branżą spotkań i samorządem. Równocześnie wpływa na wykorzystanie miejscowych zasobów oraz wzmacnia potencjał miasta w bezpośredniej rywalizacji na arenie międzynarodowej.

Wstęp
1. Instytucje a konkurencyjność miast
1.1. Pojęcie konkurencyjności w odniesieniu do jednostek terytorialnych
1.1.1. Pojęcie konkurencyjności
1.1.2. Diament przewagi konkurencyjnej
1.2. Znaczenie zasobów dla konkurencyjności miast
1.2.1. Ujęcia konkurencyjności regionów
1.2.2. Konkurencyjność miast
1.2.3. Zasoby miasta
1.3. Instytucje jako zasób miasta
1.3.1. Instytucje a konkurencyjność miast
1.3.2. Analiza instytucji
1.3.3. Pojęcie kosztów transakcyjnych
1.3.4. Typologie kosztów transakcyjnych
2. Charakterystyka rynku spotkań
2.1. Turystyka biznesowa a rynek spotkań
2.1.1. Pojęcie turystyki biznesowej
2.1.2. Motywy wyjazdów biznesowych
2.1.3. Turystyka biznesowa a turystyka czasu wolnego
2.2. Struktura przedmiotowa branży spotkań
2.2.1. MICE a branża spotkań
2.2.2. Systematyka pojęć
2.2.3. Efekty rozwoju rynku spotkań
2.2.4. Zarządzanie wydarzeniami w mieście
2.3. Struktura podmiotowa rynku spotkań
2.3.1. Kluczowi gracze na rynku spotkań
2.3.2. Branża spotkań sensu stricto i sensu largo
3. Rynek spotkań a konkurencyjność miast
3.1. Proces pozyskiwania spotkań
3.1.1. Perspektywa organizatora
3.1.2. Perspektywa miasta
3.1.3. Kompleksowe ujęcie
3.2. Konkurencyjność branży spotkań a konkurencyjność miasta
3.2.1. Kryteria wyboru miejsca organizacji spotkania
3.2.2. Konkurencyjność branży spotkań a konkurencyjność miasta
3.3. Koszty transakcyjne na rynku spotkań
3.3.1. Identyfikacja kosztów transakcyjnych na rynku spotkań
3.3.2. Kategorie kosztów transakcyjnych na rynku spotkań
3.3.3. Koszty budowania relacji na rynku spotkań
4. Istota działalności convention bureau
4.1. Geneza convention bureau
4.1.1. Historia convention bureau
4.1.2. Definicje convention bureau
4.1.3. Rozwiązania organizacyjne
4.2. Role convention bureau w branży spotkań
4.2.1. Miejsce convention bureau w procesie pozyskiwania spotkań
4.2.2. Role convention bureau w literaturze przedmiotu
4.2.3. Convention bureau jako agent, koordynator, rzecznik, twórca wizerunku i lider
4.3. Wpływ convention bureau na koszty transakcyjne w branży spotkań i na konkurencyjność miasta
4.3.1. Convention bureau a koszty transakcyjne w branży spotkań
4.3.2. Koszty transakcyjne związane z działalnością convention bureau
4.3.3. Alternatywa dla convention bureau
4.3.4. Wpływ convention bureau na konkurencyjność miasta
5. Metoda badawcza
5.1. Role zagranicznych i polskich convention bureaux
5.1.1. Dobór jednostek do badania
5.1.2. Konstrukcja kwestionariusza
5.1.3. Ocena ważności i realizacji zadań convention bureaux
5.1.4. Badanie polskich convention bureaux
5.2. Analiza konkurencyjności polskich miast na rynku spotkań
5.2.1. Wskaźnik konkurencyjności miast na rynku spotkań
5.2.2. Analiza skupień
5.3. Znaczenie polskich convention bureaux dla branży spotkań
5.3.1. Wywiady z przedstawicielami convention bureaux
5.3.2. Badanie partnerów convention bureaux
6. Role zagranicznych i polskich convention bureaux w świetle badań empirycznych
6.1. Zróżnicowanie zagranicznych convention bureaux
6.1.1. Charakterystyka próby badawczej
6.1.2. Charakterystyka grup miast
6.2. Analiza ważności i realizacji zadań zagranicznych convention bureaux
6.2.1. Wyniki ogólne
6.2.2. Zróżnicowanie przestrzenne i organizacyjne convention bureaux
6.2.3. Wyniki grup miast
6.3. Analiza ważności i realizacji zadań polskich convention bureaux
6.3.1. Charakterystyka polskich convention bureaux
6.3.2. Wyniki ogólne
6.3.3. Analiza ważności i realizacji zadań poszczególnych convention bureaux
7. Role polskich convention bureaux – analiza pogłębiona
7.1. Potencjał polskich miast w zakresie rozwoju branży spotkań
7.1.1. Ranking konkurencyjności miast na rynku spotkań
7.1.2. Analiza skupień
7.2. Role convention bureau według przedstawicieli instytucji
7.2.1. Konkurencyjność miast – kryteria wyboru lokalizacji spotkania
7.2.2. Zadania convention bureau
7.2.3. Współpraca convention bureau z innymi podmiotami
7.3. Role convention bureau według partnerów instytucji
7.3.1. Charakterystyka respondentów
7.3.2. Współpraca partnerów z convention bureau
7.3.3. Zadania i role convention bureau
8. Wpływ convention bureau na konkurencyjność miasta
8.1. Wyniki badań w świetle założeń teoretycznych
8.1.1. Convention bureau a konkurencyjność miasta i koszty transakcyjne na rynku spotkań
8.1.2. Weryfikacja założeń badawczych
8.1.3. Obiektywne ograniczenia procesu badawczego
8.2. Wyniki badań a rekomendacje dla convention bureaux
8.2.1. Hierarchizacja zadań convention bureau
8.2.2. Ewolucja ról convention bureau
8.3. Wyniki badań w świetle literatury przedmiotu
8.3.1. Istota działalności convention bureau
8.3.2. Kierunki dalszych badań
Aneks
Bibliografia
Słownik pojęć i skrótów z zakresu rynku spotkań
Spis tabel, rysunków i wykresów
Summary (The role of convention bureau in enhancing city competitiveness)

Okładka - ISBN 978-83-8211-051-7
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-051-7
 • e-ISBN: 978-83-8211-052-4
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-052-4
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2021
 • Rok premiery: 2021
 • Strony: 300
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

convention bureau; turystyka; miasto; koszty transakcyjne; konkurencyjność; branża spotkań
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 9
ostatnie 3 miesiące: 87