Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Paweł Śliwiński

Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw. Materiały do ćwiczeń i wykładów

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Śliwiński, P. (2020). Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw. Materiały do ćwiczeń i wykładów. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Rozdział I
Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
Rozdział II
Kurs walutowy i rynki walutowe
Rozdział III
Przepływy kapitałowe jako determinanty kursów walutowych
Rozdział IV
Długoterminowe determinanty kursów walutowych – relacje parytetowe
Rozdział V
Walutowe finansowanie dłużne w przedsiębiorstwie
Rozdział VI
Międzynarodowa teoria portfelowa
Rozdział VII
Kurs terminowy i parytet stopy procentowej
Rozdział VIII
Pojęcie i rodzaje ryzyka kursowego
Rozdział IX
Wewnętrzne sposoby osłony przed ryzykiem kursowym. Money market hedge
Rozdział X
Kontrakty terminowe forward – wycena i wykorzystanie do osłony przed ryzykiem
kursowym
Rozdział XI
Kontrakty terminowe futures – wycena i wykorzystanie do osłony przed ryzykiem
kursowym
Rozdział XII
Opcje walutowe i ich wykorzystanie do osłony przed ryzykiem kursowym
Rozdział XIII
Opcje walutowe i ich wycena
Rozdział XIV
Swapy walutowe i procentowo-walutowe (CIRS) – istota, wycena i wykorzystanie
do osłony przed ryzykiem kursowym
Literatura
Okładka - ISBN 978-83-8211-026-5
Metadane
  • ISBN: 978-83-8211-026-5
  • e-ISBN:
  • Wydanie: II
  • Rok wydania: 2020
  • Rok premiery: 2016
  • Strony: 221
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: A4
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 16
ostatnie 3 miesiące: 219