Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
978-83-7417-992-8
ISBN: 978-83-7417-992-8
e-ISBN:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Rok premiery: 2019
Strony: 212
Wersja papierowa: oprawa miękka, oprawa twarda
Wersja elektroniczna:
Format: B5
Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 7
ostatnie 3 miesiące: 84

Redakcja naukowa
Aldona Kamela-Sowińska, Małgorzata Macuda

Rachunek kosztów

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.
Sposób cytowania
Kamela-Sowińska, A. i Macuda, M. (red.). (2019). Rachunek kosztów. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Nie jest możliwe we współczesnej gospodarce podejmowanie decyzji bez znajomości rachunkowości, jej finalnego produktu, jakim jest sprawozdawczość finansowa, ani bez wiedzy z zakresu kosztów, rachunków kosztów czy nowoczesnych metod zarządzania kosztami, jak również informatycznych narzędzi wspomagających liczenie, analizy, symulacje i prezentacje przekrojów kosztowych i ich rozliczeń. Taka wiedza powinna cechować nie tylko księgowego, biegłego rewidenta czy analityka gospodarczego, lecz także członków zarządów podmiotów gospodarczych, a nawet sędziów i prokuratorów czy osoby pracujące w innych organach kontroli gospodarczej. Wiedza taka jest zawarta w obszarze rachunkowości zarządczej i jej najstarszej części, jaką jest rachunek kosztów. Podręcznik adresowany jest do każdego, kto chce je wziąć do ręki, przeczytać, skorzystać z pytań czy przykładów. Autorzy nie oczekują, że czytelnik będzie się bezwarunkowo godzić z wszystkimi treściami zawartymi w publikacji, że wszelkie zawarte w niej opinie zostaną uznane za niepodważalne. Jednakże większość przedstawionych rozwiązań właśnie taka jest. Zweryfikowali je praktycy i nauka. Można więc je zaakceptować i stosować.

Wstęp

1. Istota i rola rachunku kosztów (Małgorzata Macuda, Marek Masztalerz)
1.1. Pojęcie i znaczenie rachunku kosztów
1.2. Rola i zadania rachunku kosztów
1.3. Rachunek kosztów a zarządzanie kosztami

2. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja (Bartłomiej Juras)
2.1. Pojęcie kosztu
2.2. Pojęcia powiązane z kosztami
2.3. Podział kosztów
2.4. Klasyfikacja kosztów poświęconych zarządzaniu

3. Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej (Ewa
Różańska)
3.1. Istota ewidencji kosztów a ustalenie wyniku finansowego
3.2. Etapy ewidencji i rozliczania kosztów według rodzajów i typów działalności
3.3. Obroty wewnętrzne i ich koszt
3.4. Ewidencja i rozliczanie kosztów w czasie
3.5. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej
3.6. Ewidencja i rozliczenie kosztów pośrednich produkcji
3.7. Ewidencja i rozliczanie kosztów pośrednich okresu

4. Kalkulacja kosztów (Małgorzata Macuda)
4.1. Pojęcie, istota, przedmiot i zadania kalkulacji
4.2. Kalkulacja podziałowa i jej odmiany
4.2.1. Kalkulacja podziałowa prosta
4.2.2. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami
4.2.3. Kalkulacja podziałowa procesowa
4.2.4. Kalkulacja produktów łącznych
4.3. Kalkulacja doliczeniowa i jej odmiany

5. Rachunek kosztów działań (Magdalena Kowalczyk)
5.1. Przesłanki powstania koncepcji rachunku kosztów działań
5.2. Istota rachunku kosztów działań
5.3. Procedury rozliczeniowe w rachunku kosztów działań
5.4. Wady i zalety rachunku kosztów działań
5.5. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC)

6. Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych (Małgorzata Czerny, Elżbieta Szczepankiewicz)
6.1. Modele rachunku kosztów
6.2. Rachunek kosztów pełnych
6.3. Rachunek kosztów zmiennych
6.3.1. Jednostopniowy rachunek kosztów zmiennych
6.3.2. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych
6.4. Wpływ modelu rachunku kosztów na wynik finansowy

7. Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń (Remigiusz Napiecek)
7.1. Istota rachunku kosztów standardowych
7.2. Typy standardów kosztów
7.3. Standardowe koszty bezpośrednie
7.4. Standardowe koszty pośrednie
7.4.1. Standardowe koszty pośrednie w tradycyjnym rachunku kosztów
7.4.2. Standardowe koszty pośrednie w rachunku kosztów działań
7.5. Analiza odchyleń

8. Współczesne rachunki kosztów (Marek Masztalerz)
8.1. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
8.2. Rachunek kosztów docelowych
8.3. Analiza wartości produktu
8.4. Rachunek kosztów kaizen

Bibliografia