Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Radosław Trojanek

Teoretyczne i metodyczne aspekty wyznaczania indeksów cen na rynku mieszkaniowym

English title The theoretical and methodological aspects of constructing price indexes in the housing market

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Trojanek, R. (2019). Teoretyczne i metodyczne aspekty wyznaczania indeksów cen na rynku mieszkaniowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-66199-08-8

Książka stanowi próbę usystematyzowania wiedzy z zakresu znaczenia badania dynamiki cen nieruchomości mieszkaniowych w rozwoju społeczno-gospodarczym. Przeanalizowano doświadczenia krajów o rozwiniętych rynkach nieruchomości w aspekcie budowy indeksów cen, podsumowano kilkunastoletnie doświadczenia polskie oraz na podstawie autorskich baz danych cen ofertowych i transakcyjnych zbudowano indeksy cen, które poddane zostały licznym testom odporności. Autor zajął się kwestiami dotyczącymi: a) oceny jakości źródła informacji o zmianach na rynku nieruchomości, jakim są dane ofertowe, b) możliwości wykorzystania metody powtórnej sprzedaży do budowy indeksów cen, jak również krytycznej jej oceny z punktu widzenia stabilności osiąganych wyników, c) wskazania wśród metod hedonicznych metody preferowanej ze względu na stosunek jakości osiąganych wyników do czasochłonności i tym samym kosztochłonności budowy takich indeksów, d) określenia znaczenia metod i źródeł informacji w budowie indeksów cen w różnych horyzontach czasowych, e) określenia znaczenia dla przebiegu indeksów cen nieuwzględniania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o funkcji mieszkalnej. Przedmiotem opracowania są ceny na wtórnym rynku mieszkaniowym, obejmującym zarówno prawo własności, jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W części empirycznej zakres został zawężony do wtórnego rynku mieszkań zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych. Zakres czasowy obejmuje lata 2000-2015, co związane jest z zakresem przeprowadzonych badań empirycznych, dotyczących transakcji i ofert mieszkań oraz zbudowaniem na ich podstawie baz danych, będących punktem wyjścia dalszych analiz. Zakres przestrzenny badań obejmuje Poznań.

Wstęp

Rozdział 1
Związki rynku mieszkaniowego z gospodarką i sektorem finansowym
1.1. Istota rynku mieszkaniowego
1.2. Sektor mieszkaniowy a realna gospodarka
1.3. Znaczenie cen nieruchomości mieszkaniowych dla gospodarki i sektora finansowego
1.3.1. Ceny nieruchomości mieszkaniowych a konsumpcja
1.3.2. Ceny nieruchomości mieszkaniowych a rynek kredytowy
1.3.3. Ceny nieruchomości mieszkaniowych a wielkość inwestycji
1.3.4. Ceny nieruchomości mieszkaniowych a lokalna polityka fiskalna
1.3.5. Ceny nieruchomości mieszkaniowych a rozwój przedsiębiorczości
1.3.6. Ceny nieruchomości mieszkaniowych a stabilność finansowa
1.3.7. Ceny nieruchomości mieszkaniowych a przebieg cyklu koniunkturalnego

Rozdział 2
Indeksy cen nieruchomości - doświadczenia krajów o rozwiniętych rynkach nieruchomości
2.1. Istota indeksów cen nieruchomości
2.1.1. Źródła danych
2.1.2. Proces przygotowania danych
2.2. Metody konstruowania indeksów cen nieruchomości
2.2.1. Metody średniej arytmetycznej, średniej geometrycznej i mediany
2.2.2. Metoda średniej ważonej / metoda grupowania
2.2.3. Metody regresji hedonicznej
2.2.4. Metody regresji powtórnej sprzedaży
2.2.5. Metody hybrydowe
2.2.6. Metoda SPAR
2.3. Porównanie metod konstruowania indeksów - doświadczenia światowe

Rozdział 3
Indeksy cen nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - diagnoza
3.1. Źródła danych dla potrzeb tworzenia indeksów cen w Polsce
3.2. Oficjalne indeksy cen mieszkań w Polsce
3.2.1. Indeks cen lokali mieszkalnych GUS
3.2.2. Indeksy cen NBP
3.3. Przegląd badań związanych z metodami konstruowania indeksów cen mieszkań w Polsce

Rozdział 4
Indeksy cen na rynku mieszkaniowym w Poznaniu
4.1. Indeksy na wtórnym rynku mieszkań w Poznaniu - ceny transakcyjne
4.1.1. Metody proste oraz metody grupowania
4.1.2. Metody hedoniczne
4.1.3. Metoda powtórnej sprzedaży
4.1.4. Porównanie indeksów cen lokali mieszkalnych w Poznaniu w latach 2000-2015
4.1.5. Znaczenie braku uwzględnienia transakcji spółdzielczym własnościowym prawem w budowaniu indeksów cen lokali mieszkalnych
4.2. Indeksy na wtórnym rynku mieszkań w Poznaniu - ceny ofertowe
4.2.1. Indeks cen ofertowych lokali mieszkalnych w Poznaniu w latach 2000-2015
4.2.2. Indeks cen ofertowych lokali mieszkalnych w Poznaniu w latach 2008-2015
4.3. Porównanie indeksów transakcyjnych i ofertowych cen mieszkań w Poznaniu
4.4. Indeksy cen domów jednorodzinnych w Poznaniu

Zakończenie
Aneks statystyczny
Bibliografia
The theoretical and methodological aspects of constructing price indexes in the housing market. Summary
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów

Okładka - ISBN 978-83-7417-984-3
Metadane
 • ISBN: 978-83-7417-984-3
 • e-ISBN: 978-83-66199-08-8
 • DOI: 10.18559/978-83-66199-08-8
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2019
 • Rok premiery: 2018
 • Strony: 276
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

rynek nieruchomości, nieruchomości mieszkaniowe, ceny nieruchomości, indeksy cen nieruchomości, Poznań
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 29
ostatnie 3 miesiące: 188