Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Józefa Monika Gryko

Kształtowanie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa. Perspektywa innowacyjności przemysłowych spółek publicznych

English title Creating company’s financial flexibility: Innovation perspective of industrial public companies

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Gryko, J. M. (2018). Kształtowanie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa. Perspektywa innowacyjności przemysłowych spółek publicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-66199-39-2

Tematem książki jest elastyczność finansowa w dwóch formach: elastyczności gotówkowej i elastyczności zadłużeniowej. Autorka bada ich wzajemne relacje oraz czynniki wpływające na elastyczność finansową w przedsiębiorstwach. Łączy podejście teoretyczne i empiryczne. Przeprowadzone przez nią badania pozwalają określić wpływ poszczególnych cech przedsiębiorstwa na jego elastyczność finansową. Autorka podejmuje udaną próbę sprecyzowania warunków prawno-finansowych, w których elastyczność finansowa jest kształtowana w określony sposób. Uwzględniono następujące warunki: niepewność otoczenia, ograniczenia finansowe, możliwość rozwoju przedsiębiorstwa, jego zyskowność i wydajność gotówkową oraz poziom ochrony inwestorów na rynku finansowym.

Wstęp

Rozdział 1
ELASTYCZNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA - ISTOTA I SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA
1.1. Pojęcie elastyczności finansowej
1.1.1. Definiowanie elastyczności finansowej
1.1.2. Elastyczność finansowa w podejmowaniu decyzji finansowych
1.1.3. Sposoby kształtowania elastyczności finansowej
1.2. Elastyczność gotówkowa przedsiębiorstwa w badaniach ekonomicznych
1.3. Elastyczność rezerwy zadłużenia w badaniach ekonomicznych
1.4. Uwarunkowania wyboru sposobu kształtowania elastyczności finansowej
przedsiębiorstwa

Rozdział 2
POZIOM INNOWACYJNOŚCI JAKO ISTOTNY WARUNEK KSZTAŁTOWANIA ELASTYCZNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH
2.1. Ryzyko procesu innowacyjnego przyczyną zapotrzebowania na elastyczność
finansową
2.2. Zjawisko asymetrii informacji a zróżnicowanie dostępności źródeł finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych
2.3. Poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych jako determinanta
kształtowania elastyczności finansowej

Rozdział 3
FINANSOWE I PRAWNE WARUNKI KSZTAŁTOWANIA ELASTYCZNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW
3.1. Systematyka finansowych warunków kształtowania elastyczności przedsiębiorstwa
3.2. Ochrona praw interesariuszy a kształtowanie elastyczności finansowej
3.3. Niepewność otoczenia a elastyczność finansowa przedsiębiorstw
3.4. Inwestycje i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na
elastyczność finansową
3.5. Możliwości kształtowania elastyczności finansowej
3.5.1. Ograniczenia finansowe a forma elastyczności finansowej
3.5.2. Zyskowność i wydajność gotówkowa przedsiębiorstwa

Rozdział 4
BADANIE UWARUNKOWAŃ WYBORU SPOSOBU KSZTAŁTOWANIA ELASTYCZNOŚCI FINANSOWEJ PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁEK PUBLICZNYCH W EUROPIE
4.1. Metodyka badania warunków kształtowania elastyczności finansowej
4.1.1. Metodologiczne problemy pomiaru stopnia innowacyjności przedsiębiorstw
4.1.2. Założenia badawcze i metoda badania sposobu kształtowania elastyczności finansowej
4.2. Charakterystyka próby badawczej
4.3. Stopień innowacyjności a elastyczność finansowa przemysłowych spółek publicznych w Europie
4.4. Podział przedsiębiorstw przemysłowych na grupy według sposobów kształtowania elastyczności finansowej - metoda badania
4.5. Różnice ochrony praw interesariuszy jako przyczyna zróżnicowania wyboru
sposobów kształtowania elastyczności przedsiębiorstw w ujęciu międzynarodowym
4.6. Determinanty sposobu kształtowania elastyczności finansowej

Zakończenie

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków i spis wykresów

Okładka - ISBN 978-83-7417-969-0
Metadane
 • ISBN: 978-83-7417-969-0
 • e-ISBN: 978-83-66199-39-2
 • DOI: 10.18559/978-83-66199-39-2
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2018
 • Rok premiery: 2018
 • Strony: 198
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo, elastyczność finansowa, spółka publiczna, innowacje, przemysł
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 5
ostatnie 3 miesiące: 119