Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Redakcja naukowa
Małgorzata Macuda, Łukasz Matuszak, Beata Zyznarska-Dworczak

Rachunek kosztów. Zbiór zadań

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Macuda, M., Matuszak, Ł. i Zyznarska-Dworczak, B. (red.). (2018). Rachunek kosztów. Zbiór zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Publikacja Rachunek kosztów. Zbiór zadań została opracowana przez pracowników Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych jako materiał pomocniczy do przedmiotów Rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów, Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie. Może być też wykorzystana przez słuchaczy podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Praca, obecnie poprawiona i uzupełniona, zawiera różnorodne zadania przybliżające tematy objęte programem nauczania ww. przedmiotów na kierunkach: Finanse i rachunkowość biznesu, Zarządzanie, Gospodarka przestrzenna na Wydziale Zarządzania, Polityka społeczna, Finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomii, Informatyka i ekonometria na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, a także na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zadania cząstkowe, problemowe i całościowe mają różny stopnień trudności. Umożliwia to dokonywanie wyboru realizowanego materiału zgodnie z założe- niami programowymi, wymiarem czasowym i stopniem zaawansowania słuchaczy. Zadania powinny być rozwiązywane zarówno w trakcie ćwiczeń, jak i samodzielnie przez studentów jako prace domowe, co jest bardzo ważnym elementem aktywnej nauki przedmiotu. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Autorzy prezentują zadania pozwalające zastosować na- rzędzia rachunkowości poznane w ww. podręczniku. Zagadnienia omawiane w skrypcie obejmują: pojęcie, klasyfikację, a także funkcje kosztów, ewidencję i rozliczanie kosztów, kalkulację kosztów, rachunek kosztów działań, rachunek kosztów pełnych i zmiennych, rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń, współczesne rachunki kosztów.

Wstęp
Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja kosztów
Rozdział 2 Ewidencja i rozliczanie kosztów 21
Rozdział 3 Kalkulacja kosztów 56

Rozdział 4 Rachunek kosztów działań 85
Rozdział 5 Rachunek kosztów pełnych i zmiennych 106
Rozdział 6 Rachunek kosztów standardowych. Analiza odchyleń 126
Rozdział 7 Współczesne rachunki kosztów 131
Okładka - ISBN 978-83-7417-967-6
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-967-6
  • e-ISBN:
  • Wydanie: II
  • Rok wydania: 2018
  • Rok premiery: 2015
  • Strony: 138
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: A4
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 23
ostatnie 3 miesiące: 221