Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Redakcja naukowa
Małgorzata Macuda, Łukasz Matuszak, Beata Zyznarska-Dworczak

Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Macuda, M., Matuszak, Ł. i Zyznarska-Dworczak, B. (red.). (2018). Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Publikacja Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań została opracowana przez pracowników Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych jako materiał pomocniczy do przedmiotu rachunkowość zarządcza. Może być też wykorzystywana przez słuchaczy podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Praca, obecnie poprawiona i uzupełniona, zawiera różnorodne zadania przybliżające tematy objęte programem nauczania przedmiotów na kierunkach: finanse i rachunkowość biznesu, zarządzanie, gospodarka przestrzenna na Wydziale Zarządzania; polityka społeczna, finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomii; informatyka i ekonometria na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, a także na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zadania cząstkowe, problemowe i całościowe mają różny stopnień trudności. Umożliwia to dokonywanie wyboru zagadnień zgodnie z założeniami programowymi, wymiarem czasowym i stopniem zaawansowania słuchaczy. Zadania powinny być rozwiązywane zarówno w trakcie ćwiczeń, jak i samodzielnie przez studentów jako prace domowe, co jest bardzo ważnym elementem aktywnej nauki przedmiotu. Książka składa się z pięciu rozdziałów zawierających zadania dotyczące zagadnień, omawianych w podręczniku Rachunkowość zarządcza pod redakcją Aldony Kameli-Sowińskiej i Małgorzaty Macudy. Autorzy prezentują zadania pozwalające zastosować narzędzia rachunkowości zarządczej opisane w ww. podręczniku. Zagadnienia omawiane w niniejszej publikacji obejmują: analizę progu rentowności, ceny i metody ich ustalania, krótkookresowe rachunki decyzyjne, budżetowanie, strategiczną rachunkowość zarządczą.

Wstęp
Rozdział 1 Analiza CVP
Rozdział 2 Ceny i metody ich ustalania
Rozdział 3 Krótkookresowe rachunki decyzyjne
Rozdział 4 Budżetowanie
Rozdział 5 Strategiczna rachunkowość zarządcza
Okładka - ISBN 978-83-7417-965-2
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-965-2
  • e-ISBN:
  • Wydanie: II
  • Rok wydania: 2018
  • Rok premiery: 2015
  • Strony: 133
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: A4
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 11
ostatnie 3 miesiące: 88