Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Redakcja naukowa
Aldona Kamela-Sowińska, Małgorzata Macuda

Rachunkowość zarządcza

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Kamela-Sowińska, A. i Macuda, M. (red.). (2017). Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Nie jest możliwe we współczesnej gospodarce podejmowanie decyzji bez znajomości rachunkowości, jej finalnego produktu, jakim jest sprawozdawczość finan- sowa, ani bez wiedzy z zakresu kosztów, rachunków kosztów czy nowoczesnych metod zarządzania kosztami, jak i braku informatycznych narzędzi wspomagających liczenie, analizę, symulacje i prezentacje przekrojów kosztowych i ich rozliczeń. Taka wiedza powinna cechować nie tylko księgowego, biegłego rewidenta, ana- lityka gospodarczego, ale także członków zarządów podmiotów gospodarczych, a nawet sędziów i prokuratorów czy osoby pracujące w innych organach kontroli gospodarczej. Wiedza taka jest zawarta w obszarze rachunkowości zarządczej i jej najstarszej części, jaką jest rachunek kosztów. Mając na uwadze zmieniający się świat gospodarczy, opracowaliśmy dla Państwa dwa podręczniki akademickie: Rachunek kosztów i Rachunkowość zarządcza, które zawierają aktualne zasoby wiedzy niezbędne menedżerowi, księgowemu, biegłemu rewidentowi. Wiedzę tę przekazujemy także studentom, przyszłym adeptom wy- mienionych zawodów. Zwyczajowo przy tego typu wydawnictwach określa się tzw. docelowe grupy odbiorców. Opracowanie skierowane jest do każdego, kto chce je wziąć do ręki, przeczytać, skorzystać z pytań czy przykładów.

Wstęp

1. Istota i rola rachunkowości zarządczej w systemie współczesnej rachunkowości (Aldona Kamela-Sowińska)
1.1. Rachunkowość zarządcza jako system wspomagający zarządzanie - cele,
funkcje, zadania
1.2. Przenikanie się rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej,
wzajemne relacje
1.3. Różnice między rachunkowością finansową a rachunkowością zarządcza
TEST

2. Analiza koszt - wolumen - wynik (CVP) (Wojciech Fliegner)
2.1. Istota analizy CVP i jej podstawowe założenia
2.2. Analiza CVP przy produkcji jednoasortymentowej
2.3. Analiza CVP przy produkcji wieloasortymentowej
2.4. Decyzyjne aspekty analizy CVP
2.5. Podsumowanie
TEST

3. Ceny i metody ich ustalania (Maria Kiedrowska)
3.1. Ceny i ich znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
3.2. Metody rynkowe ustalania cen produktów
3.3. Metody kosztowe ustalania cen
3.4. Metody ustalania dolnych granic cen
3.5. Ceny transferowe
TEST

4. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne (Helena Poetschke)
4.1. Istota decyzji krótkookresowych
4.2. Decyzje typu wytworzyć czy kupić - próg krytyczny kosztów
4.3. Wybór technologii produkcji
4.4. Wybór struktury asortymentowej produkcji w warunkach występowania
ograniczeń
4.5. Decyzje dotyczące kontynuowania lub zaniechania produkcji
4.6. Przyjęcie dodatkowego zamówienia
TEST

5. Budżetowanie (Dawid Garstecki)
5.1. Pojęcie, cele i funkcje budżetowania
5.2. Etapy budżetowania
5.3. Metody budżetowania
5.4. Rodzaje budżetów
5.5. Budżetowanie w małym przedsiębiorstwie
TEST

6. Strategiczna rachunkowość zarządcza (Łukasz Matuszak, Beata Zyznarska-
-Dworczak)
6.1. Istota i instrumentarium strategicznej rachunkowości zarządczej
6.2. Analiza kosztów łańcucha wartości
6.3. Zrównoważona karta wyników
6.4. Syntetyczne miary dokonań i kreowania wartości przedsiębiorstwa
6.5. Benchmarking
TEST

7. Informatyczne wspomaganie rachunkowości zarządczej (Wojciech Fliegner)
7.1. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w rachunkowości zarządczej
7.2. Realizacja rachunkowości zarządczej w systemach ERP
7.3. Zastosowanie specjalistycznych systemów informatycznych analityczno-
-raportujących
7.4. Podsumowanie
TEST

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis przykładów
Okładka - ISBN 978-83-7417-925-6
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-925-6
  • e-ISBN:
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2017
  • Rok premiery: 2017
  • Strony: 190
  • Wersja papierowa: oprawa twarda
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: B5
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 14
ostatnie 3 miesiące: 128