Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Renata Nestorowicz

Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych

English title The asymmetry of knowledge vs. consumers information activity on the food market

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Nestorowicz, R. (2017). Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-66199-44-6

Zasób wiedzy podmiotów funkcjonujących na rynku jest niedoskonały i zróżnicowany. W książce przedstawiono możliwości działań niwelujących asymetrię wiedzy dotyczącej żywności, zarówno po stronie producenta, jak i konsumenta. Część empiryczna poświęcona została aktywności informacyjnej klienta, czyli poszukiwaniu i analizie informacji o produkcie na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego oraz przekazywaniu takich informacji innym konsumentom. Celem pracy jest ustalenie zależności między poziomem wiedzy konsumentów a ich aktywnością informacyjną oraz związków tej zależności z asymetrią wiedzy między konsumentami a producentami żywności. Badania prowadzono od grudnia 2014 do kwietnia 2015 r. w Wielkopolsce. Zastosowano podejście interdyscyplinarne, ponieważ podjęta tematyka wywodzi się z zagadnień mikroekonomicznych (z ekonomiki informacji), w mniejszym stopniu analizowane kwestie odnoszą się do teorii ryzyka i niepewności, czerpią również z innych obszarów nauki: zarządzania czy ekonomii behawioralnej.

Wstęp

1. Asymetria wiedzy i informacji na rynku produktów żywnościowych
1.1. Informacja i wiedza a zachowania podmiotów na rynku
1.2. Asymetria informacji a asymetria wiedzy
1.3. Asymetria wiedzy na rynku produktów żywnościowych
1.4. Konsekwencje asymetrii wiedzy i informacji na rynku żywności

2. Aktywność informacyjna podmiotów na rynku produktów żywnościowych jako
sposób ograniczania asymetrii wiedzy
2.1. Komunikacyjne możliwości ograniczania asymetrii wiedzy
2.2. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa a ograniczanie asymetrii wiedzy
i informacji na rynku produktów żywnościowych
2.3. Komunikaty (wiadomości i sygnały) na rynku żywności a możliwość ograniczenia asymetrii wiedzy między producentami a konsumentami

3. Aktywność informacyjna konsumentów na rynku żywności w procesie
ograniczania asymetrii wiedzy
3.1. Przejawy aktywności informacyjnej konsumentów na rynku żywności
w procesie podejmowania decyzji
3.2. Uwarunkowania aktywności informacyjnej konsumentów na rynku produktów żywnościowych
3.3. Proces przetwarzania informacji a zmiany w poziomie asymetrii wiedzy

4. Wiedza konsumentów a ich aktywność informacyjna - ujęcie deklaratywne
4.1. Metodyka badań ilościowych i charakterystyka respondentów
4.2. Zróżnicowanie aktywności informacyjnej konsumentów żywności w świetle
badań
4.3. Zależność między deklarowaną wiedzą a aktywnością informacyjną
respondentów

5. Wpływ podniesienia poziomu wiedzy na aktywność informacyjną podczas
wyboru produktu
5.1. Opis procedury eksperymentu i charakterystyka respondentów
5.2. Aktywność informacyjna respondentów podczas wyboru produktu
żywnościowego
5.3. Wpływ zmiennych niezależnych na wybór opakowania z komunikatem
typu message i signalling
5.4. Zależność między deklarowaną wiedzą a aktywnością informacyjną
respondentów

6. Wiedza i aktywność informacyjna konsumentów a ocena dostępności
i wiarygodności informacji
6.1. Wiedza respondentów na temat technik perswazji wykorzystywanych
w komunikatach na opakowaniach produktów żywnościowych
6.2. Aktywność informacyjna respondentów a znajomość oznaczeń stosowanych
na opakowaniach produktów żywnościowych
6.3. Zależność między wiedzą i aktywnością informacyjną respondentów a oceną
dostępności informacji
6.4. Wiarygodność źródeł informacji w zależności od poziomu wiedzy
i aktywności informacyjnej konsumentów

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Spis wykresów

Aneks
Okładka - ISBN 978-83-7417-917-1
Metadane
 • ISBN: 978-83-7417-917-1
 • e-ISBN: 978-83-66199-44-6
 • DOI: 10.18559/978-83-66199-44-6
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2017
 • Rok premiery: 2017
 • Strony: 276
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

rynek żywności, produkcja żywności, zachowania konsumentów, wiedza, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 9
ostatnie 3 miesiące: 66