Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Redakcja naukowa
Przemysław Deszczyński

Public relations

English title Public relations

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Deszczyński, P. (red.). (2016). Public relations. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Opracowanie niezbędne wszystkim zainteresowanym tytułową tematyką. Zawiera kompetentne i przystępne omówienie następujących zagadnień: pojęcie public relations, prawne aspekty public relations, język w public relations, komunikowanie wewnętrzne w organizacji, aspekty psychologiczne PR (w tym obraz siebie), relacje z mediami, public affairs (w tym społeczna odpowiedzialność biznesu), kryzysowe public relations, media społecznościowe, internetowe public relations, relacje inwestorskie, lobbing (różne modele), międzynarodowe public relations (casus Unii Europejskiej), public relations a marketing (zarządzanie relacjami z klientami). Wszechstronne ujęcie problematyki PR.

Wstęp (Przemysław Deszczyński)

Rozdział I
Konceptualizacja pojęcia public relations (Przemysław Deszczyński)
1.1. Geneza public relations
1.2. Stymulanty rozwoju public relations
1.2.1. Kryterium geograficzne
1.2.2. Kryterium przedmiotowe
1.2.3. Kryterium technologiczne
1.3. Istota i pojęcie public relations
1.4. Public relations versus marketing i reklama

Rozdział II
Prawne aspekty public relations (Katarzyna Andrzejczak)
2.1. Public relations w systemie polskiego prawa
2.2. Prawo autorskie w PR
2.3. Informacja i prawo
2.4. Etyka w PR

Rozdział III
Język w public relations (Izabela Janicka)
3.1. Język PR w mowie i piśmie
3.2. Język informacji PR
3.3. Język korespondencji
3.4. Język ePR
3.5. Język mówiony
3.6. Błędy językowe
3.7. Językowy kunszt PR-owca

Rozdział IV
Komunikowanie wewnętrzne (Jacek Trębecki)
4.1. Definicja i usytuowanie relacji wewnętrznych w organizacji
4.1.1. Granice komunikowania wewnętrznego
4.1.2. Cele działań komunikowania wewnętrznego
4.2. Narzędzia relacji wewnętrznych
4.2.1. Klasyfikacja narzędzi według stopnia formalności
4.2.2. Klasyfikacja ze względu na wektor komunikowania
4.2.3. Klasyfikacja ze względu na opcje korzystania
4.2.4. Klasyfikacja ze względu na inicjatora utworzenia danego narzędzia
4.2.5. Klasyfikacja ze względu na tryb komunikowania
4.2.6. Klasyfikacja ze względu na stopień kontroli treści
4.2.7. Klasyfikacja ze względu na stopień interaktywności
4.3. Kultura organizacyjna
4.3.1. Elementy kultury organizacyjnej
4.3.2. Typy kultur organizacyjnych

Rozdział V
Personalne public relations (Jacek Trębecki)
5.1. Geneza i specyfika osobistego PR
5.2. Psychologiczne aspekty personalnego PR
5.2.1. Instynkty
5.2.2. Reguły wpływu społecznego
5.3. Autodiagnoza osoby
5.3.1. Pojęcie obrazu siebie
5.3.2. Powstawanie obrazu siebie
5.3.3. Cechy obrazu siebie
5.3.4. Sterowanie obrazem siebie

Rozdział VI
Media relations (Krzysztof Golata)
6.1. Wieloaspektowość pojęcia media relations
6.2. Formy kontaktów z mediami
6.2.1. Przygotowanie i przesyłanie informacji prasowych
6.2.2. Konferencje prasowe
6.2.3. Wywiady medialne
6.2.4. Firmowe strony internetowe
6.2.5. Blog firmowy
6.2.6. Spotkania w redakcji
6.2.7. Wyjazdy dziennikarskie
6.2.8. Przyjęcia prasowe
6.2.9. Kontakty nieformalne
6.3. Zasady kontaktów z mediami
6.4. Media relations w dobie portali społecznościowych
6.5. Instytucja rzecznika prasowego

Rozdział VII
Public affairs (Krzysztof Golata)
7.1. Zakres pojęcia. Pojęcia pokrewne
7.2. Tożsamość a wizerunek
7.3. Kontrowersje wokół pojęcia reputacji
7.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Rozdział VIII
Kryzysowe public relations (Waldemar Rydzak)
8.1. Reputacja i jej znaczenie dla przedsiębiorstw
8.2. Charakter współczesnych sytuacji kryzysowych
8.3. Planowanie działań informacyjnych w sytuacji kryzysowej
8.4. Strategie działań informacyjnych w sytuacji kryzysowej
8.5. Ogólne zasady budowania przekazu informacyjnego

Rozdział IX
Media społecznościowe (Joanna Janowicz)
9.1. Istota mediów społecznościowych
9.2. Cechy mediów społecznościowych
9.3. Rodzaje mediów społecznościowych i ich podstawowe narzędzia
9.4. Media społecznościowe - korzyści dla PR
9.5. Strategia działań 9.6. Wyzwania dla PR w mediach społecznościowych

Rozdział X
Internetowe public relations (Waldemar Rydzak)
10.1. Cyfryzacja mediów i zaufanie do źródeł informacji
10.2. Rozwój public relations pod wpływem cyfryzacji
10.3. Komunikowanie online a media społecznościowe

Rozdział XI
Relacje inwestorskie (Filip Kaczmarek)
11.1. Cele relacji inwestorskich
11.2. Adresaci działań IR
11.2.1. Akcjonariusze i inwestorzy
11.3. Multiplikatorzy
11.4. Instrumenty IR
11.4.1. Spotkania
11.4.2. Raporty
11.4.3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy
11.4.4. Strona internetowa
11.4.5. Pozostałe instrumenty

Rozdział XII
Lobbing (Przemysław Deszczyński)
12.1. Konceptualizacja pojęcia lobbingu
12.2. Modele i rodzaje lobbingu
12.3. Polski model lobbingu
12.3.1. Lobbing "solidarnościowo-obywatelski"
12.3.2. Lobbing instytucjonalny - Komisja Trójstronna
12.3.3. Lobbing instytucjonalny- Rada Dialogu Społecznego
12.4. Regulacje prawne działalności lobbingowej

Rozdział XIII
Międzynarodowe public relations - casus Unii Europejskiej
(Filip Kaczmarek, Marcin Leszczyński)
13.1. Pojęcie międzynarodowego public relations
13.2. Przyczyny rozwoju międzynarodowego public relations
13.3. Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
13.4. Podmioty międzynarodowego public relations
13.5. Obszary międzynarodowego public relations
13.6. Narzędzia międzynarodowego public relations

Rozdział XV
Public relations versus marketing - casus zarządzania relacjami z klientami (Bartosz Deszczyński)
14.1. Zarządzanie relacjami z klientami
14.2. Marketing relacji, public relations a klasyczny marketing
14.3. Bariery stosowania CRM
14.4. Public relations a bariera zaangażowania emocjonalnego
14.5. Zarządzanie relacjami z klientem a public relations w dobie mediów
społecznościowych

Zakończenie (Przemysław Deszczyński)

Bibliografia
Okładka - ISBN 978-83-7417-876-1
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-876-1
  • e-ISBN:
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2016
  • Rok premiery: 2016
  • Strony: 233
  • Wersja papierowa: oprawa miękka
  • Wersja elektroniczna: PDF
  • Format: B5
  • Licencja: open access
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 11
ostatnie 3 miesiące: 166