Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Małgorzata Macuda, Łukasz Matuszak, Beata Zyznarska Dworczak

Rachunek kosztów. Zbiór zadań

Dostępność i zakup

Sposób cytowania
Macuda, M., Matuszak, Ł. i Dworczak, B. Z. (2015). Rachunek kosztów. Zbiór zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Publikacja Rachunek kosztów. Zbiór zadań została opracowana przez pracowników Katedry Rachun.-kowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych jako materiał pomocniczy do przedmiotów: rachunkowość zarządcza, rachun.ek kosztów, rachun.ek kosztów w przedsiębiorstwie. Może być też wykorzystana przez słuchaczy podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości.
Praca zawiera różnorodne zadania przybliżające tematy objęte programem nauczania ww. przed-miotów na kierunkach: finanse i rachunkowość biznesu, zarządzanie, gospodarka przestrzenna na Wy-dziale Zarządzania; polityka społeczna, finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomii, informatyka i ekonometria na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, a także na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zada-nia cząstkowe, problemowe i całościowe mają różny stopnień trudności. Umożliwia to dokonywanie wyboru zagadnień zgodnie z założeniami programowymi, wymiarem czasowym i stopniem zaawan-sowania słuchaczy. Zadania te powinny być rozwiązywane zarówno w trakcie ćwiczeń, jak i samo-dzielnie przez studentów jako prace domowe, co jest bardzo ważnym elementem aktywnej nauki przedmiotu.

Wstęp
Rozdział 1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów
Rozdział 2. Ewidencja i rozliczanie kosztów
Rozdział 3. Kalkulacja kosztów
Rozdział 4. Rachunek kosztów działań
Rozdział 5. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
Rozdział 6. Rachunek kosztów standardowych. Analiza odchyleń
Rozdział 7. Współczesne rachunki kosztów

 

 

 

Okładka - ISBN 978-83-7417-870-9
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-870-9
  • e-ISBN:
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2015
  • Rok premiery: 2015
  • Strony: 130
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: A4
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 10
ostatnie 3 miesiące: 57