Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Bogusław Śliwczyński

Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu

English title Supply chain operational controlling in product value managemet

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Śliwczyński, B. (2011). Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wstęp
Rozdział 1
Uwarunkowania systemowe controllingu operacyjnego w zarządzaniu łańcuchem dostaw
1.1. Istota podejścia systemowego controllingu w procesie zarządzania operacyjnego łańcuchem dostaw
1.2. Koordynacja i integracja działań w łańcuchu dostaw
1.3. Zintegrowany system operacyjnej informacji zarządczej
1.4. Transformacja potrzeb produktu w łańcuchu dostaw
1.5. Model referencyjny SCOR zarządzania procesami w łańcuchu dostaw
1.6. Sformułowanie problemu badawczego
1.7. Metodyka opracowania modelu referencyjnego controllingu operacyjnego
Rozdział 2
Rola controllingu w realizacji strategii operacyjnej
2.1. Strategia operacyjna narzędziem realizacji strategii przedsiębiorstwa
2.2. Analiza i sterowanie efektywnością w łańcuchu dostaw
2.2.1. Analiza efektywności ekonomicznej
2.2.2. Analiza efektywności operacyjnej
2.2.3. Sterowanie efektywnością operacyjną
2.3. Transformacja celu na działania operacyjne. Zrównoważona karta wyników
2.4. Wsparcie controllingu w modelu współpracy CPFR w łańcuchu dostaw
Rozdział 3
Koncepcja zarządzania wartością produktu w łańcuchu dostaw
3.1. Identyfikacja czynników wartości produktu
3.2. Mapowanie wartości produktu na procesy łańcucha dostaw
3.2.1. Metoda mapowania strumienia wartości - Value Stream Mapping
3.2.2. Metoda dopasowania jakości produktu - Quality Function Deployment
3.3. Analiza zarządzania wartością produktu w łańcuchu dostaw
3.4. System controllingu w zarządzaniu wartością produktu w łańcuchu dostaw
Rozdział 4
Model controllingu operacyjnego w zarządzaniu wartością produktu
4.1. Uwarunkowania modelowania systemów controllingu operacyjnego
4.2. Model referencyjny systemu controllingu operacyjnego łańcucha dostaw
4.3. Model organizacyjny systemu controllingu operacyjnego w łańcuchu dostaw
4.3.1. Wsparcie w procesie zarządzania operacyjnego
4.3.2. Struktura funkcjonalno-zadaniowa controllingu łańcucha dostaw
4.3.3. Lokalizacja controllingu operacyjnego w strukturze organizacyjnej
4.3.4. Integracja ośrodków odpowiedzialności w łańcuchu dostaw
4.4. Model oceny potencjału łańcucha dostaw produktu metodą audytu operacyjnego
Rozdział 5
Controlling procesów w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych za wartość produktu
5.1. Controlling zaopatrzenia
5.2. Controlling procesu produkcji
5.3. Controlling dystrybucji
5.4. Controlling zapasów
5.5. Controlling magazynowania
5.6. Controlling transportu
Rozdział 6
Instrumentalne rozwinięcie modelu controllingu operacyjnego w łańcuchu dostaw
6.1. Bilansowanie potrzeb i zdolności operacyjnych zasobów w łańcuchu dostaw
6.2. Zarządzanie kosztami produktu w łańcuchu dostaw
6.2.1. Rachunek kosztów produktu
6.2.2. Kalkulacja kosztów produktu
6.3. Budżetowanie działań operacyjnych w łańcuchu dostaw
6.4. Rola kapitału pracującego w zarządzaniu wartością produktu
Zakończenie
Literatura
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel

Monografia jest podsumowaniem wieloletnich badań naukowych autora oraz uczestnictwa w projektach badawczych i rozwojowych dla przedsiębiorstw. Wyniki badań są wkładem autora w rozwój i doskonalenie metod zarządzania przedsiębiorstwem. Wartością pracy jest przedstawienie modelu referencyjnego controllingu operacyjnego wykorzystującego model SCOR, jako instrumentu kształtowania i pomiaru procesów zarządzania wartością oraz bilansowania potrzeb klienta i zasobów operacyjnych w łańcuchu dostaw.
Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Kowalskiej
W monografii podjęto próbę przedstawienia nowoczesnej formuły zarządzania przedsiębiorstwem w łańcuchu dostaw, podkreślając bezpośredni wpływ controllingu operacyjnego na wartość produktu. Opracowano oryginalną koncepcję modelu badawczego zarządzania operacyjnego łańcuchem dostaw w zarządzaniu wartością produktu. Publikacja dobrze wpisuje się w koncepcje i metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. W pracy widoczne jest bogate doświadczenie praktyczne autora, co sprawia, że będzie ona miała istotne znaczenie dla przedsiębiorców chcących wdrożyć controlling operacyjny łańcucha dostaw w firmie i wpływać przez to na podwyższenie wartości produktu przy zachowaniu racjonalnych nakładów inwestycyjnych.
Z recenzji prof. dr hab. Marii Nowickiej-Skowron

Okładka - ISBN 978-83-7417-582-1
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-582-1
  • e-ISBN: 978-83-8211-085-2
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2011
  • Rok premiery: 2011
  • Strony: 426
  • Wersja papierowa:
  • Wersja elektroniczna: pdf
  • Format: B5
  • Licencja: open access
Słowa kluczowe

łańcuchy dostaw, controlling, przedsiębiorstwo, strategia operacyjna, zarządzanie produktem, zarządzanie jakością, produkt
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 19
ostatnie 3 miesiące: 168
ogółem: 693