Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

978-83-7417-539-5
ISBN: 978-83-7417-539-5
e-ISBN:
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rok premiery: 2011
Strony: 168
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna:
Format: B5
Licencja: komercyjna
Innowacje w opakowalnictwie

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Korzeniowski, A., Ankiel-Homa, M. i Czaja-Jagielska, N. (2011). Innowacje w opakowalnictwie. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prezentowana książka jest unikatową pozycją na polskim rynku wydawniczym. Pomocna będzie szerokiej rzeszy studentów zainteresowanych problemami opakowalnictwa, marketingu i zarządzania produktem. Przydatna również będzie projektantom opakowań, profesjonalistom zajmującym się produkcją opakowań, produkcją towarów oraz handlowcom. Przedstawione w książce innowacyjne rozwiązania będą stanowić inspiracje do wprowadzania na rynek towarów w opakowaniach atrakcyjnych, a zarazem chroniących jakość i sygnalizujących o niekorzystnych zmianach zapakowanych produktów.

Stosowane skróty
Wstęp
1. Innowacje i procesy innowacyjne w sektorze opakowaniowym
1.1. Pojęcie innowacji w opakowalnictwie
1.2. Zakresy innowacji w opakowalnictwie
1.3. Uwarunkowania rozwoju innowacji w opakowalnictwie
2. Innowacyjność materiałowa w opakowalnictwie
2.1. Papier i tektura
2.2. Tworzywa sztuczne
3. Technologie innowacyjne
3.1. Opakowania aktywne
3.2. Opakowania inteligentne
3.3. Opakowania dla żywności wygodnej
3.4. Sprytne opakowania w branży farmaceutycznej i kosmetycznej
4. Innowacje w zakresie identyfikacji towarów
4.1. Innowacje w kodach kreskowych
4.2. Technologie EPC/RFID
4.3. Wdrożenia EPC/RFID na świecie
5. Innowacje marketingowe w opakowaniach jednostkowych
5.1. Warstwa wizualna jako przedmiot innowacji w opakowalnictwie
5.2. Uwarunkowania wprowadzania innowacji marketingowych
w opakowaniach
5.3. Aktualne tendencje w innowacjach marketingowych opakowań
jednostkowych wybranych produktów konsumpcyjnych
Bibliografia