Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Aleksander Grzelak

Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Grzelak, A. (2008). Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Monografia poświęcona jest problematyce funkcjonowania gospodarstw rolnych w Polsce po roku 1990 z punktu widzenia związków z rynkiem, a także problematyce oceny rozwoju gospodarstw rolnych. Zawarte w pracy rozważania dotyczą zagadnień makro- i mikroekonomicznych, polityki rolnej, znaczenia organizacji rządowych dla rozwoju gospodarstw rolnych. Książka ta jest jednocześnie próbą określenia charakteru powiązań rynkowych gospodarstw rolnych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej,
Przeznaczona jest dla decydentów zajmujących się kwestiami rolnictwa, naukowców, studentów, osób związanych z praktyką gospodarczą i publiczną.

Wstęp
Rozdział 1
UWAGI O UWARUNKOWANIACH OGÓLNYCH POWIĄZAŃ GOSPODARSTW ROLNYCH Z RYNKIEM
1. Zagadnienia terminologiczne
2. Czynnik ziemi jak uwarunkowanie gospodarowania w rolnictwie
3. Istota przeobrażeń w rolnictwie w warunkach zmian ustrojowych
4. Gospodarstwa rolne w świetle procesów globalizacji i integracji
Rozdział II
ZNACZENIE ORGANIZACJI RZĄDOWYCH DLA ROZWOJU GOSPODARSTW ROLNYCH
1. Wprowadzenie
2. Przesłanki funkcjonowania organizacji rządowych
3. Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kształtowaniu dochodów rolniczych
4. Oddziaływanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz Agencji Nieruchomości Rolnych na przemiany strukturalne w rolnictwie
5. Rola ośrodków doradztwa rolniczego w kreowaniu postępu w rolnictwie
6. Wpływ Agencji Rynku Rolnego na funkcjonowanie rynków rolnych
7. Podsumowanie
Rozdział III
POMIAR ZWIĄZKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH Z RYNKIEM ORAZ ICH DETERMINANTY
1. Wprowadzenie
2. Mierniki związków gospodarstw rolnych z otoczeniem rynkowym
2.1. Stopień towarowości
1.1. Kwantyfikacja przez pryzmat transferów pieniężnych
2.3. Efektywność związków gospodarstw rolnych z rynkiem
2.4 Powiązania rolnictwa z otoczeniem w świetle bilansów przepływów międzygałęziowych
3. Determinanty kształtujące związki gospodarstw z rynkiem
3.1. Regulatory makroekonomiczne
3.2. Przemiany w sferze przed- i poprodukcyjnej rolnictwa
3.3. Znaczenie czynników regionalnych
4. Podsumowanie
Rozdział IV
FORMY POWIĄZAŃ GOSPODARSTW ROLNYCH Z RYNKIEM
1. Wprowadzenie
2. Kanały dystrybucji zaopatrzenia i zbytu
2.1. Sposoby zaopatrzenia gospodarstw rolnych w środki produkcji
2.2. Metody sprzedaży produktów rolnych
3. Procesy integracji
3.1. Integracja pionowa
3.2. Integracja pozioma
4. Kredyt i leasing jako formy powiązań gospodarstw rolnych z otoczeniem rynkowym
5. Zróżnicowanie źródeł dochodów rolników
6. Korzystanie z usług zewnętrznych
7. Dzierżawa gruntów
8. Zależności pomiędzy formami związków rynkowych i cechami gospodarstw rolnych
9. Podsumowanie
Rozdział V
EFEKTY POWIĄZAŃ GOSPODARSTW ROLNYCH Z RYNKIEM
1. Wprowadzenie
2. Konsekwencje powiązań rynkowych gospodarstw rolnych dla otoczenia
2.1. Rola rolnictwa w kształtowaniu sytuacji makroekonomicznej w gospodarce
2.2. Społeczne aspekty oddziaływań
2.3. Oddziaływanie gospodarstw rolnych na środowisko
3. Znaczenie powiązań rynkowych dla wewnętrznej dynamiki rozwoju gospodarstw rolnych
3.1. Zmiany w zasobach produkcyjnych
3.2. Sytuacja dochodowa
3.3. Procesy specjalizacji gospodarstw rolnych
3.4. Wdrażanie postępu w rolnictwie
4. Wizja rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w zakresie powiązań rynkowych
5. Podsumowanie
Zakończenie
Aneks 1. Liczebność badanych gospodarstw rolnych w poszczególnych makroregionach

Aneks 2. Wybrane determinanty związków gospodarstw rolnych z rynkiem w ujęciu regionalnym (województw) w Polsce w 2004 r.
Aneks 3. Dendrogram województw ze względu na warunki rozwoju towarowości produkcji rolnej
Aneks 4. Przestrzenne charakterystyki gospodarstw towarowych w Polsce
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i map

Okładka - ISBN 978-83-7417-331-5
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-331-5
  • e-ISBN:
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2008
  • Rok premiery: 2008
  • Strony: 336
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: B5
  • Licencja: open access
Słowa kluczowe

rolnictwo, rynek, gospodarstwa rolne, polityka rolna, transformacja
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 6
ostatnie 3 miesiące: 110