Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Witold Abramowicz

Filtrowanie informacji

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Abramowicz, W. (2020). Filtrowanie informacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Książka poświęcona filtrowaniu informacji jest dorobkiem pracy w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Politechnice Konfederacyjnej w Zurychu oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Podsumowuje wyniki licznych projektów badawczych, w tym także wielu finansowanych przez Unię Europejską. Publikacja przeznaczona jest dla twórców, świadomych uzytkowników oraz studentów interesujących się zaawansowanymi sposobami wyszukiwania informacji w internecie metodami reprezentacji informacji, formalizacją potrzeb informacyjnych użytkowników systemów informacyjnych, a także zastosowaniami filtrowania informacji w e-biznesie i administracji. Systematyzuje wiedzę o filtrowaniu informacji. Dla praktyków jest źródłem inspiracji do budowania nowych systemów oraz tworzenia interesujących zastosowań znanych rozwiązań. Elektroniczne wydanie bestsellera z 2008 r.

WSTĘP
1. DANE, INFORMACJA, WIEDZA I MĄDROŚĆ
Relacje pomiędzy danymi, informacją, wiedzą i mądrością
Dane i ich reprezentacja w systemach informacyjnych
Informacja i jej reprezentacja w systemach informacyjnych
Informacja w teorii informacji
Atrybuty informacji
Informacyjne atrybuty informacji
Techniczne atrybuty informacji
Relewancja informacji
Zorientowanie atrybutów informacji na użytkownika
Dokumenty elektroniczne
Kodowanie tekstów
Języki znaczników
Źródła dokumentów
Hipertekst i dokumenty w językach znaczników
Hipertekst
Węzły
Powiązania
Modele hipertekstu
Delinearyzacja i linearyzacja
Informacja prawna strukturalizowana jako hipertekst
Wiedza i jej reprezentacja w systemach zarządzania wiedzą
2. OPIS RZECZYWISTOŚCI
Termy
Tokenizacja
Analiza morfologiczna
Prawo Zipfa
Lista stopów
Prawo Heapa
Długość termów
Tworzenie fraz
Kolejność etapów identyfikacji termów
Ocena termów
Słowniki
Klasyfikacje
Tezaurusy
Ontologie
Konceptualizacja
Definicje
Typy ontologii
Języki zapisu ontologii
Pochodzenie reprezentacji informacji
Tworzenie ontologii
Integracja ontologii
3. REPREZENTOWANIE DOKUMENTÓW
Cele opisu informacji i indeksy
Indeksy i indeksowanie
Przedmiot indeksowania
Rodzaje indeksowania
Indeksowanie z dokumentu
Tokenizacja
Lista stopów, analiza morfologiczna, długość i częstość tokenów
Identyfikacja fraz – indeksy proste
Różnicowanie znaczenia indeksów prostych – wagi indeksów
Wykorzystanie struktur reprezentacji informacji
Opis dokumentów w dynamicznych kolekcjach dokumentów
Indeksy pragmatyczne
Indeksy kontekstu
Indeksy czasowe
Indeksy geograficzne
Indeksy interpersonalne
Wieloznaczność indeksów
Złożenie indeksów
4. POTRZEBY INFORMACYJNE I ICH FORMALIZACJA.
Potrzeby informacyjne
Cykl wyszukiwawczy
Potrzeby informacyjne ad hoc – zapytania
Zapytania jako listy
Zapytania boolowskie
Zapytania o frazę
Model wektorowy
Zapytania w języku naturalnym – zapytania przez przykłady
Wykorzystanie sieci neuronowych do tworzenia zapytań
Zapytania do kolekcji anotowanych dokumentów
Zapytania wykorzystujące strukturę hipertekstu
Stałe potrzeby informacyjne – profile informacyjne
Struktura syntaktyczna i paradoksy profili
Rodzaje profili
Personalizacja
5. SYSTEMY INFORMACYJNE
Wybrane klasy systemów informacyjnych
Wybrane technologie systemów informacyjnych
Systemy zarządzania bazami danych
Hurtownie danych
Sposoby pozyskania informacji
Wertowanie
Nawigowanie
Narzędzia wspomagające wertowanie i nawigowanie
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie informacji
Modele wyszukiwania informacji
Rodzaje relewancji
Miary oceny jakości wyszukiwania informacji
Systemy wyszukiwawcze
Wyszukiwanie informacji w Internecie
Ekstrakcja i integracja danych i informacji
6. FILTROWANIE JAKO ZASPOKAJANIE STAŁYCH POTRZEB INFORMACYJNYCH
Filtrowanie
Architektury filtrów informacyjnych
Założenia dla budowania filtrów informacyjnych
Modele filtrowania
Doskonalenie profili
Założenia dla określania relewancji filtrowanej informacji
Sposoby doskonalenia profili
Zastosowania filtrów informacyjnych odpowiadających potrzebom informacyjnym ludzi
Filtrowanie poczty
Filtrowanie spamu
Filtrowanie i blokowanie dostępu do Internetu
Filtrowanie wiadomości
Rich Site Summary
Filtrowanie publikacji naukowych
Filtry jako systemy rekomendacyjne
Systemy rekomendacyjne w tradycyjnym środowisku internetowym.
Systemy rekomendacyjne z wykorzystaniem koncepcji pervasive computing
Mobilne filtrowanie informacyjne
Filtrowanie do systemów informacyjnych zarządzania
Zasilanie bibliotek elektronicznych
Zasilanie systemów informacyjnych zarządzania
Zasilanie procesów
Zasilanie systemów analitycznych
Koncepcje zasilania hurtowni danych informacjami z Internetu
Enhanced Data Warehouse – eDW
Zastosowania eDW
Filtry informacyjne a rynki elektroniczne
Zastosowanie ekstrakcji i integracji danych i informacji
Ekstrakcji i integracji informacji z widocznego Internetu
Ekstrakcji i integracji informacji z głębokiego Internetu
Filtry informacyjne w Web 2.0 i w Enterprise 2.0
Filtrowanie usług sieciowych
ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
Okładka - ISBN 978-83-7417-315-5
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-315-5
  • e-ISBN: 978-83-8211-033-3
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2020
  • Rok premiery: 2008
  • Strony: 626
  • Wersja papierowa: oprawa twarda
  • Wersja elektroniczna: PDF
  • Format: B5
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 6
ostatnie 3 miesiące: 189