Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Maria Kiedrowska

Zaawansowana rachunkowość finansowa. Zbiór zadań

Dostępność i zakup

Sposób cytowania
Kiedrowska, M. (2020). Zaawansowana rachunkowość finansowa. Zbiór zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów zawierających zadania dotyczące zagadnień, które wykraczają poza podstawowy kurs rachunkowości finansowej. Autorzy prezentują zadania pozwalające zrozumieć narzędzia polityki rachunkowości i ich wpływ na wycenę aktywów i pasywów oraz na wynik finansowy. Zamieszczają również zadania ilustrujące ustalanie zmian stanu produktów i ewidencji kosztów obrotów wewnętrznych. Obszerną część materiałów tworzą zadania dotyczące szczegółowych zasad wyceny i ewidencji: utraty wartości aktywów, rezerw na zobowiązania, podatku odroczonego, kontraktów długoterminowych, obrotu wierzytelnościami i factoringu, instrumentów finansowych, leasingu oraz kapitałów własnych. Zadania mają charakter praktyczny i dotyczą specjalistycznych, złożonych zagadnień, jakie napotykają w swojej pracy księgowi. Przy ich rozwiązywaniu należy korzystać z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych oraz krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. W końcowej części materiałów, w celu ułatwienia rozwiązywania zadań, zamieszczono plan kont i tabelę stóp dyskontowych.

Przedmowa (Maria Kiedrowska)
Rozdział 1 Narzędzia polityki rachunkowości i wpływ ich wyboru na wycenę aktywów
i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego (Maria Kiedrowska)
Rozdział 2 Zmiana stanu produktów i koszty obrotów wewnętrznych w procedurze ustalania wyniku finansowego (Maria Kiedrowska)
Rozdział 3 Utrata wartości aktywów (Maria Kiedrowska)
Rozdział 4 Rezerwy na zobowiązania (Łukasz Matuszak)
Rozdział 5 Podatek odroczony (Maria Kiedrowska)
Rozdział 6 Kontrakty długoterminowe (Maria Kiedrowska)
Rozdział 7 Obrót wierzytelnościami i faktoring (Maria Kiedrowska)
Rozdział 8 Instrumenty finansowe (Maria Kiedrowska)
Rozdział 9 Leasing (Ewa Różańska)
Rozdział 10 Kapitały własne (Łukasz Matuszak)
Plan kont (Maria Kiedrowska)
Współczynniki dyskontujące dla k procent i n okresów; 1 / (1 + k)n

Okładka - ISBN 978-83-66199-76-7
Metadane
  • ISBN: 978-83-66199-76-7
  • e-ISBN:
  • Wydanie: IV
  • Rok wydania: 2020
  • Rok premiery: 2014
  • Strony: 171
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: A4
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 65
ostatnie 3 miesiące: 148