Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Redakcja naukowa
Edyta Małecka-Ziembińska

Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Małecka-Ziembińska, E. (red.). (2020). Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Polska jest jednym z beneficjentów netto unijnego budżetu. Fundusze unijne nie tylko stanowią istotne źródło finansowania inwestycji, lecz także często determinują aktywność inwestycyjną władz samorządowych. Zasadność realizacji inwestycji finansowanych ze źródeł europejskich, a także ich implikacje społeczno-gospodarcze oraz fiskalne, zwłaszcza w kontekście zadłużenia publicznego, są jednak różnie oceniane. Monografia ma na celu prezentację wyników badań oraz doświadczeń i ocen w zakresie funkcjonowania funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w regionach w Polsce. Obszary problemowe obejmują wiele zagadnień związanych z pozyskiwaniem, zarządzaniem i wykorzystaniem funduszy europejskich. Podzielono je na dwie tematyczne części. Część pierwsza dotyczy uwarunkowań wykorzystania funduszy europejskich, natomiast w drugiej zbadano wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych regionów w Polsce.

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I
UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

KRYSTYNA NIZIOŁ
Jakość prawa jako czynnik sprzyjający redukcji barier w wykorzystaniu
funduszy unijnych przez przedsiębiorców w Polsce (na przykładzie
oceny skutków regulacji prawa gospodarczego)

ŁUKASZ KONOPIELKO
Analiza teoretycznych przesłanek selekcji wniosków Unii Europejskiej

IWONA KOWALSKA
System kontroli wykorzystania funduszy unijnych w Polsce
w normatywnym ujęciu ekonomii

IGOR PERECHUDA, WOJCIECH 1DZIKOWSKI, WOJCIECH SŁOŃ
Kluczowe miary oceny dokonań w projektach
europejskich - ścieżki badań

MARCIN WAJDA
Terytorialny wymiar polityki spójności w perspektywie finansowej
2007-2013 w Polsce na przykładzie Regionalnych Programów
Operacyjnych

CZĘŚĆ II
WPŁYW FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
REGIONÓW W POLSCE

MAGDALENA WOJARSKA
Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce jako beneficjenci funduszy
Unii Europejskiej

PAWEŁ ŁOPATKA, MARCIN NOWAK
Wpływ funduszy w ramach regionalnych programów operacyjnych
na rozwój społeczno-gospodarczy województw w Polsce

JOANNA SZAFRAN
Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gospodarczy
województwa lubelskiego

MARCIN SPYCHAŁA
Absorpcja funduszy Unii Europejskiej a rozwój społeczno-ekonomiczny
powiatów województwa wielkopolskiego

STANISŁAW EJDYS
Fundusze europejskie w rozwoju infrastruktury transportowej Warmii
i Mazur

ALEKSANDER PANASIUK
Polityka wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w regionalnej
gospodarce

Rozdziały:

Okładka - ISBN 978-83-66199-74-3
Metadane
  • ISBN: 978-83-66199-74-3
  • e-ISBN: 978-83-66199-93-4
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2020
  • Rok premiery: 2020
  • Strony: 160
  • Wersja papierowa: oprawa miękka
  • Wersja elektroniczna: PDF
  • Format: B5
  • Licencja: open access
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 79
ostatnie 3 miesiące: 165