Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

978-83-66199-53-8
ISBN: 978-83-66199-53-8
e-ISBN: 978-83-8211-006-7
Wydanie: II
Rok wydania: 2019
Rok premiery: 2012
Strony: 116
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: komercyjna
Zbiór zadań z opodatkowania

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Kluzek, M. (2019). Zbiór zadań z opodatkowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Opodatkowanie to trudny do zgłębienia obszar wiedzy, co jest spowodowane głównie złożonością systemu podatkowego danego państwa, a przecież coraz częściej podatnicy muszą się mierzyć z regulacjami podatkowymi w ujęciu międzynarodowym. Ponadto każde zdarzenie może powodować inne konsekwencje gospodarcze, a sposób ich opodatkowania nie będzie pozostawał bez wpływu na finanse przedsiębiorstw i finanse osobiste. Dlatego też tak ważna jest umiejętność połączenia sfery regulacyjno-prawnej i finansowej w obszarze opodatkowania. Na polskim rynku wydawniczym jest wiele prac poświęconych opodatkowaniu, ale w większości zawierają one zagadnienia teoretyczne ilustrowane przykładami. Prezentowany zbiór daje możliwość weryfikacji uzyskanej wiedzy poprzez analizę przykładów i rozwiązywanie zadań. Zadania zostały przygotowane zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 września 2019 roku. Należy jednak zwrócić uwagę, że pomimo istnienia określonego stanu prawnego nie zawsze będzie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ponadto zmiana przepisów, w tym również określonych wskaźników podatkowych, może prowadzić do osiągnięcia innych wyników w przedstawionych zadaniach. Celem niniejszego zbioru zadań jest umożliwienie studentom nabycia praktycznych umiejętności w określaniu ciężarów podatkowych i obowiązków wynikających z regulacji prawnopodatkowych oraz dokonywania wyborów zgodnych z rachunkiem ekonomicznym w zakresie opodatkowania. Książka jest adresowana do studentów studiów ekonomicznych podejmujących trud opanowania wiedzy w zakresie przedmiotów: podatki i system podatkowy, podatki i strategie podatkowe, strategie podatkowe przedsiębiorstwa, a także innych przedmiotów odwołujących się do problematyki opodatkowania. Autorka wyraża nadzieję, że jej doświadczenie w zakresie edukacji i doradztwa gospodarczego sprawi, że książka będzie również przydatna osobom, które mają na względzie doskonalenie swoich umiejętności w ramach innych form kształcenia. Zadania zostały podzielone na kilka części odpowiadających poszczególnym kategoriom podatków. Odrębne rozdziały stanowią zadania dotyczące opodatkowania dochodu w ujęciu międzynarodowym i strategii podatkowych. Dla ułatwienia pracy ze zbiorem zadań w zakończeniu zostały zamieszczone niezbędne wskaźniki podatkowe oraz wzory wybranych ewidencji i deklaracji podatkowych.

Wstęp
Rozdział I. Podatek dochodowy iinne obciążenia przychodu
Rozdział II. Podatek od towarów iusług
Rozdział III. Podatek akcyzowy
Rozdział IV. Inne podatki iopłaty
Rozdział V. Opodatkowanie dochodu wujęciu międzynarodowym
Rozdział VI. Strategie podatkowe
Wskaźniki
Wzory ewidencji i deklaracji podatkowych