Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Jacek Lisowski

Ewolucja rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego w Polsce

English title The evolution of trade credit insurance market in Poland

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Lisowski, J. (2020). Ewolucja rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Książka stanowi podsumowanie wieloletnich studiów literaturowych, badań, obserwacji i przemyśleń autora na temat ewolucji rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego w Polsce. Twórcę monografii nurtowało pytanie, czy tak ważny dla gospodarki rynek ubezpieczeń kredytów kupieckich w Polsce osiągnął już stan dojrzałości, czyli czy przeszedł z fazy rynku rozwijającego się (ang. emerging market) do fazy rynku rozwiniętego (ang. advanced, developed, mature market). Monografia jest adresowana do naukowców, uczestników rynku ubezpieczeniowego, a także do osób studiujących problematykę tego rynku.

Wstęp

1. Istota i natura ubezpieczenia kredytu kupieckiego
1.1. Kredyt kupiecki jako podstawowy czynnik rozwoju ubezpieczeń kredytu kupieckiego
1.2. Istota i pojęcie ubezpieczenia kredytu kupieckiego
1.3. Typologia ubezpieczeń kredytu kupieckiego
1.4. Funkcje ubezpieczenia kredytu kupieckiego

2. Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego - charakterystyka i odmienność
2.1. Pojęcie rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego i zasady jego funkcjonowania
2.2. Podażowa strona rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego
2.3. Popytowa strona rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego
2.4. Produkt ubezpieczeniowy - ubezpieczenie kredytu kupieckiego
2.4.1. Warunki ubezpieczenia kredytu kupieckiego
2.4.2. Proces funkcjonowania ubezpieczenia kredytu kupieckiego
2.5. Instytucje pomocnicze i usługowe

3. Badania nad rozwojem rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego w Polsce
3.1. Historyczne aspekty rozwoju rynku na świecie i w Polsce
3.2. Metodyka postępowania badawczego
3.3. Wyniki postępowania badawczego
3.3.1. Wprowadzenie
3.3.2. Etap I rozwoju rynku - lata 1990-1998
3.3.3. Etap II rozwoju rynku - lata 1999-2008
3.3.4. Etap III rozwoju rynku - lata 2009-2018
3.3.5. Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego w Polsce - rynek rozwijający się czy rozwinięty?
3.3.6. Perspektywy rozwoju rynku (insur-techy)

Zakończenie

Spis źródeł

Spis rysunków

Spis tabel

The evolution of trade credit insurance market in Poland (summary).
Okładka - ISBN 978-83-66199-25-5
Metadane
  • ISBN: 978-83-66199-25-5
  • e-ISBN: 978-83-8211-000-5
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2020
  • Rok premiery: 2019
  • Strony: 179
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna: pdf
  • Format: B5
  • Licencja: komercyjna
Słowa kluczowe

ubezpieczenia, rynek ubezpieczeń, kredyt kupiecki
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 7
ostatnie 3 miesiące: 63